Blog


30 PAŹ
Projekt „Model na więcej” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
WIĘCEJ
Tagi: model na więcej

6 LIP
Po długich miesiącach oczekiwania weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzające nowe wzory oferty i sprawozdania w ramach ofert składanych w tzw. trybie uproszczonym.
WIĘCEJ
Tagi: art 19a zmiany
2 LIP
Wprowadzenie nowego modelu zlecania zadań publicznych – przez tzw. regranting, uproszczony wzór oferty i sprawozdania dla zadań zlecanych poza konkursem, możliwość wydania różnych wzorów dla ofert, umów i sprawozdań realizowanych w trybie konkursowym. To tylko niewielka część zmian o jakiej dyskutowali posłowie wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

WIĘCEJ
Tagi: zlecanie zadan nowelizacja ustawa regranting