Zmiany w małych dotacjach

Zmiany w małych dotacjach

Po długich miesiącach oczekiwania weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzające nowe wzory oferty i sprawozdania w ramach ofert składanych w tzw. trybie uproszczonym.Nowe formularze są skutkiem nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zobowiązała Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do opracowania uproszczonych wzorów. Dla organizacji znacząco ograniczono liczbę wypełnianych pól. Najlepiej widać to na przykładzie kosztorysu, w którym nie ma konieczności wprowadzania pełnej kalkulacji kosztów.

Z nowym formularzem oferty koresponduje wzór sprawozdania. 

Opis pełnych zmian znajdziecie Państwo w tekście: "Mały grant" już po nowemu.


Tagi: art 19a zmiany

Brak komentarzy