Głosowanie nad nowelą Ustawy o pożytku w pierwszych dniach sierpnia!

Głosowanie nad nowelą Ustawy o pożytku w pierwszych dniach sierpnia!

W pierwszych dniach sierpnia Sejm rozpatrzy poprawki zgłoszone do projektu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na ostatnim, przed wakacyjną przerwą, posiedzeniu Sejm rozpatrzy poprawki zgłoszone przez Senat do projektu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Senat przyjął trzynaście z 22 poprawek zgłoszonych przez senatorów. Wśród najważniejszych są:

  • doprecyzowanie pojęć związanych z projektem i operatorem tzw. regrantingu,
  • przywrócenie pierwotnego zapisu dotyczącego możliwości wykonania inicjatywy lokalnej WYŁĄCZNIE na mieniu JST,
  • zakaz finansowania reklamy przez organizacje pożytku publicznego ze środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.

Kwestia przyjęcia Ustawy podczas sierpniowego posiedzenia wydaje się przesądzona. Posłowie odniosą się do poprawek zgłoszonych przez Senat. Po uchwaleniu Ustawy przez Sejm będzie ona oczekiwać na podpis prezydenta, który na ocenę Ustawy ma 30 dni. 

Zgodnie z zapisami projektu - nowelizacja wejdzie w życie w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia tekstu Ustawy w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że wejścia w życie nowych przepisów można spodziewać się na przełomie października/listopada, a więc przed ogłoszeniem konkursów na rok 2016.


Tagi: ustawa nowelizacja

Brak komentarzy