Korzyści

Oszczędzasz czas i pieniądze

System na każdym etapie konkursu wykonuje automatyczne czynności, a Ty skupiasz się na najważniejszym.

Możliwości Witkac.pl oszczędzają czas pracy na każdym etapie konkursu. Raz wprowadzone do systemu i zweryfikowane dane są zapisywane oraz wykorzystywane do automatycznego wypełniania formularzy wniosków i sprawozdań oraz seryjnego generowania umów pomiędzy współpracującymi stronami.

Pracujesz efektywnie

Witkac.pl pomoże Ci umieścić priorytety Twojej pracy na szczycie listy zadań – czynności techniczne wykona automat.

W czasie gdy Witkac.pl czuwa nad techniczną częścią procedur można zająć się pracą merytoryczną - planowaniem i realizacją zadań, monitorowaniem ich rezultatów, wprowadzaniem niezbędnych korekt, czy nawiązywaniem oraz utrzymywaniem współpracy - i angażować się wszędzie tam, gdzie naprawdę potrzebny jest człowiek.

Masz pewność i bezpieczeństwo

Gwarancji udziela Ci doświadczony i kompetentny zespół, stosujący innowacyjne i przetestowane rozwiązania

Witkac.pl tworzony jest przez doświadczony zespół informatyków, osób współpracujących z jednostkami ogłaszającymi konkursy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nasze szybkie łącza internetowe, automatycznie i regularnie tworzone kopie zapasowe oraz stosowane algorytmy szyfrowania zapewniają bezpieczeństwo danych gromadzonych w systemie.

Wzory wniosków, umów i sprawozdań wykorzystywane w platformie Witkac.pl aktualizujemy na bieżąco we własnym zakresie, zachowując spójność z obowiązującymi przepisami prawa.

Pracujesz elastycznie i w komforcie

Obsługa wszystkich elementów systemu jest intuicyjna, możesz ją prowadzić z każdego miejsca i w dogodnym dla siebie czasie

Dostęp do Witkac.pl jest możliwy z każdego komputera z dostępem do Internetu, niezależnie od czasu i miejsca. Dzięki temu możliwa jest zdalna praca w systemie, w tym ogłaszanie konkursów, wypełnianie i ocena wniosków, czy tworzenie umów. Dzięki temu możliwe jest również prezentowanie zawsze aktualnych informacji statystycznych o współpracy finansowej urzędu i realizatorach zadań publicznych.

Pracujesz zgodnie ze swoją praktyką

Dostarczamy Ci system, który możesz dostosować do szczegółowych procedur przyjętych w Twojej jednostce

Witkac.pl daje możliwość stosowania kryteriów oceny ofert zgodnych z przyjętymi dla całej instytucji ogłaszającej konkursy, jej wydzielonej komórki, a nawet na poziomie pojedynczego konkursu. Jeśli w Twojej instytucji obowiązuje specyficzny tryb konkursowy, powiedz nam o tym, a przygotujemy Witkaca do jego obsługi.

Dbasz o środowisko naturalne

Papier, drukarki, koperty, znaczki wykorzystujesz tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne

W systemie Witkac.pl stosowane są unikatowe oznaczenia wniosków, jednakowe dla ich elektronicznych i papierowych wersji. Pozwala to ograniczyć konieczność drukowania ofert do 1 strony, zawierającej podpisy pod wymaganymi oświadczeniami. Zmniejsza to o minimum 90% ilość zużywanego na etapie aplikowania papieru i obniża stopień eksploatacji sprzętu biurowego.

Komunikujesz się szybko i łatwo

Zawsze dostępna i aktualna baza danych oferentów i użytkowników systemu umożliwi Ci błyskawiczny kontakt

Moduł komunikacyjny umożliwia wysyłkę korespondencji seryjnej z oferentami, których wnioski na przykład przeszły pozytywnie ocenę formalną w wybranym konkursie lub którym należy przypomnieć o konieczności przekazania wymaganej dokumentacji. Do szybkich rozmów z personelem urzędu może być używany również wygodny czat.

Ile kosztuje system Witkac.pl? Cennik