Blog

12 MAR
Praca zdalna? Rozumiemy to aż za dobrze. Dlatego aż do ostatniego dnia czerwca wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać Witkaca za darmo, aż do końca roku. W pakiecie szkolenie online i pełna funkcjonalność systemu! Zapraszamy do artykułu.
WIĘCEJ

30 PAŹ
Projekt „Model na więcej” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
WIĘCEJ
Tagi: model na więcej

6 LIP
Po długich miesiącach oczekiwania weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzające nowe wzory oferty i sprawozdania w ramach ofert składanych w tzw. trybie uproszczonym.
WIĘCEJ
Tagi: art 19a zmiany