Szkolenia

Szkolenia online z korzystania z systemu Witkac.pl

Kurs
 • Zdobywasz kompetencje pod kierunkiem doświadczonych konsultantek Biura Obsługi Klienta firmy Witkac Software
 • Szkolenie ma charakter warsztatu online, więc ćwiczysz swoje umiejętności, a nie jedynie oglądasz prezentację
 • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat w danym zakresie lub obejmujący wszystkie zagadnienia

1. Zapoznanie z systemem, ogłoszenie konkursu

Przebieg szkolenia:

 • logowanie do systemu
 • konfiguracja urzędu oraz kont użytkowników
 • tworzenie komórek organizacyjnych
 • dodawanie użytkowników
 • edycja profilu
 • bezpieczeństwo konta
 • ustawienia w obrębie urzędu komórki organizacyjnej oraz konkursu
 • tworzenie oraz zarządzanie konkursem
 • dodanie oferty (informacje o ofercie)

Wymagania sprzętowe:

 • komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10/11, Mac OS
 • dodatkowy monitor
 • głośniki lub słuchawki
 • dowolne łącze internetowe
 • aktualne przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera
czas trwania szkolenia
Czas trwania:
ok. 3 godz.
Cena szkolenia
Cena regularna:
· za osobę
246,00 zł netto
(+23% VAT)
Data szkolenia
Zarejestruj się:

25 kwietnia 2024


2. Ocena

Przebieg szkolenia:

 • wprowadzenie oraz edycja kryteriów oceny
 • ustawienia oceny
 • dodanie osób oceniających
 • przydzielenie ofert do oceny
 • ocena ofert
 • przydzielenie dofinansowania
 • publikowanie wyników
 • rozstrzygnięcie konkursu
 • odesłanie ofert do poprawy/aktualizacji
 • dokumentacja konkurs

Wymagania sprzętowe:

 • komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10/11, Mac OS
 • dodatkowy monitor
 • głośniki lub słuchawki
 • dowolne łącze internetowe
 • aktualne przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera
czas trwania szkolenia
Czas trwania:
ok. 3 godz.
Cena szkolenia
Cena regularna:
· za osobę
246,00 zł netto
(+23% VAT)
Data szkolenia
Zarejestruj się:

09 maja 2024


3. Umowa, aneksy i sprawozdania

Przebieg szkolenia:

 • tworzenie umowy
 • zarządzanie pojedynczą umową
 • tworzenie transz
 • dodanie sprawozdań
 • edycja treści umowy
 • wnioskowanie o aneks
 • zarządzanie aneksem
 • podpisanie aneksu
 • lista sprawozdań - przyciski funkcyjne
 • odesłanie sprawozdania do poprawy
 • zarządzanie sprawozdaniami złożonymi (zatwierdzanie, odrzucanie)
 • weryfikacja sprawozda

Wymagania sprzętowe:

 • komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10/11, Mac OS
 • dodatkowy monitor
 • głośniki lub słuchawki
 • dowolne łącze internetowe
 • aktualne przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera
czas trwania szkolenia
Czas trwania:
ok. 3 godz.
Cena szkolenia
Cena regularna:
· za osobę
246,00 zł netto
(+23% VAT)
Data szkolenia
Zarejestruj się:

16 maja 20241. Szkolenie z wypełniania wniosków i sprawozdań w systemie Witkac.pl

Przebieg szkolenia:

 1. Zasady wypełniania ofert na realizację zadań publicznych w generatorze Witkac.pl
  • syntetyczny opis zadania
   • miejsce realizacji działań
   • grupa docelowa
   • komplementarność działań
  • plan i harmonogram działania
   • zakres działań
   • termin realizacji działań
   • działania a beneficjenci ostateczni
  • zakładane rezultaty
   • bezpośrednie efekty realizacji zadania
   • zmiana społeczna
   • trwałość rezultatów
   • sposób monitorowania zakładanych rezultatów
  • budżet
   • koszty realizacji zadania
   • koszty administracyjne
  • charakterystyka oferenta
   • doświadczenie
   • zasoby kadrowe
   • zasoby rzeczowe
 2. Zasady wypełniania sprawozdań w systemie witkac.pl
  • opis osiągniętych rezultatów
  • opis osiągniętej zmiany społecznej
  • opis wykonania poszczególnych działań
  • opis wykorzystanych zasobów kadrowych, rzeczowych i finansowych
  • sprawozdanie z wykonanych wydatków
   • przekroczenia między pozycjami budżetowymi
   • sposób dokumentowania poniesionych wydatków
   • sposób dokumentowania wkładu osobowego oraz wkładu finansowego
   • informacje dodatkowe w tabeli budżetowej

Wymagania sprzętowe:

 • komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10/11, Mac OS
 • dodatkowy monitor
 • głośniki lub słuchawki
 • dowolne łącze internetowe
 • aktualne przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera
czas trwania szkolenia
Czas trwania:
ok. 3 godz.
Cena szkolenia
Cena regularna:
· za osobę
250,00 zł netto
(+23% VAT)
Data szkolenia
Zarejestruj się:

15 maja 2024