Nowe wzory formularzy oferty, umowy i sprawozdania

Nowe wzory formularzy oferty, umowy i sprawozdania

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nową wersją wzorów oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Znamy już kilka podstawowych założeń tych zmian.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nową wersją wzorów oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Znamy już kilka podstawowych założeń tych zmian.

Organizacje będą składać oferty na odrębnych wzorach - w zależności od trybu i typu zadania. Po wejściu w życie nowych rozporządzeń (dziś trudno powiedzieć kiedy to nastąpi, ale należy się ich spodziewać w II kwartale 2016 roku) będą obowiązywać trzy wzory:

  1. na realizację zadań w trybie uproszczonym z art. 19a,
  2. na realizację zadań w trybie regrantingu,
  3. na realizację pozostałych zadań publicznych.

W projektach wzorów ministerstwo proponuje znaczące uproszczenia. Np. w ofercie składanej w trybie uproszczonym nie będzie trzeba podawać sposobu kalkulacji kosztów (wystarczy wpisać nazwę kosztu oraz ogólną kwotę do poniesienia w tej pozycji). W przypadku ogólnej oferty realizacji zadania publicznego organ organizujący konkurs będzie mógł zdecydować, czy organizacja rozlicza się na podstawie działań, czy na podstawie poszczególnych pozycji kosztorysu. Dodatkowo będzie mógł żądać dodatkowych załączników - np. opisu ryzyk, występujących w realizacji zadania.

Po zakończeniu prac ministerialnych będziemy informować o ich wynikach.


Tagi: wzory umowa sprawozdanie

2 KOMENTARZY

Grzegorz Noga

12.01.2021 13:34:00

Sabina Salagierska

27.01.2021 19:14:00